GALERIA

GALERIA

Dužina 297x232x153 cm

Širina 85 cm

Visina 79/89 cm

Dimenzije ležaja 126x260 cm

Modularni sistem različitih elemenata sa funkcijom na razvlačenje, omogućuje  potpunu prostornu i funcionalnu prilagodljivost.