TEMPO

TEMPO

Lenght 320 cm

Wight 235 cm

Hight 68 cm

Bed 175x130 cm

 

Modularni sistem različitih elemenata sa funkcijom na razvlačenje, omogućava potpunu prostornu i funkcionalnu prilagodljivost.