GLORIA

GLORIA

Dužina 227x151 cm

Širina 85 cm

Visina 90 cm

Krevet 127x195 cm

Modularni sistem različitih elemenata sa funkcijom na razvlačenje, omogućuje potpunu prostornu i funkcionalnu prilagodljivost.