Prodajna mreža

Fabrika Sarajevo, Vlakovo 154

 

MALOPRODAJNA MJESTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Tel.
Centrala:
Fax:
E-mail

033 692 300
033 692 100
033 763 706, 763 700
info@dallas.ba

 

Sarajevo, Dž. Bijedića 123.
Salon u krugu Fabrike -Rogačići bb Vlakovo 154
Mostar, M. Tita 237,
Banja Luka, Omladinska bb
Tuzla, Prve Tuzlanske brigade 16,
Bihać, 5. Korpusa bb,
Sanski Most, Industrijska zona

+387 33 474 400
+387 33 692 300

+387 33 577 002
+387 33 462 355
+387 33 226 683
+387 33 221 602
+387 33 687 051